hit
counter

Kupnja nekretnine | Hrvatska | Trogir | Čiovo | Agencija za Trogir

Kupnja nekretnine | Hrvatska | Trogir | Čiovo | Agencija za Trogir

Kupovina nekretnine u Hrvatskoj

 
Ako se odlučite na kupovinu nekretnine u Hrvatskoj vrlo važna stvar je da nekretnina ima "čisto vlasništvo". Čisto vlasništvo" znači da prodavatelj ima zakonsko ovlaštenje za prodaju nekretnine te da nema neriješenih potraživanja od drugih strana te blokada imovine na zemljišnom sudu.
 
Sve nekretnine na našoj web stranici su osobno pregledane kao i njihova dokumentacija. Prije procesa prodaje mi vršimo provjeru sve dokumentacije još jednom u suradnji sa našim partnerskim odvjetničkim uredom kako bi se uvjerili da je sva dokumentacija i dalje bez problema koji mogu zadesiti naše klijente.
 
Ukoliko pronađete nekretninu koja odgovara Vašim kriterijima dogovoriti ćemo vrijeme posjeta istoj prema Vašem rasporedu i mogućnostima.
 
Ako ste zainteresirani za nekretninu i nakon pregleda i odlučite se za kupnju, mi ćemo otvoriti pregovore sa vlasnikom u vezi cijene koju Vi ponudite.
 
Kada se svi uvjeti zadovolje i ponuđena cijena je prihvaćena, naša Agencija će u suradnji sa odvjetničkim uredom pristupiti pripremi kupoprodajnog ugovora.
 
Kupoprodajni ugovor potpisuju obe strane u pristurnosti javnog bilježnika. Nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora, kupoprodajna dogovorena cijena se isplaćuje prodavatelju prema dogovorenim uvjetima iz ugovora.
 
Nakon ispunjenja svih uvjeta iz ugovora i nakon što je nekretnina isplaćena prodavatelju, vrši se upis novog vlasnika na zemljišnoknjižnom sudu.
 
Isto tako, kupoprodajni ugovor mora biti dostavljen lokalnim poreznim tijelima. Porez na promet nekretnina u Hrvatskoj iznosi 4% od kupoprodajne cijene. Rok za plaćanje poreza je 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Kamata od 17% se obračunava ako se porez ne plati u zadanom roku.
 
Naša agencijska provizija iznosi 3%. Provizija uključuje sve troškove (troškove odvjetnika, priprema kupoprodajnog ugovora, javni bilježnik ...).
 
Uz dugogodišnje iskustvo u poslovanju s nekretninama, osigurati ćemo da vaše investicija u nekretninu bude jednostavan i jasan postupak bez neželjenih problema i poteškoća.

Agenti